Home > Jos Haag steunt Kika

Jos Haag steunt Kika

Jos Haag steunt Kika

28 november 2017

Jos Haag steunt Kika ook dit jaar weer. Stichting Kika heeft als doel de genezingskans van kinderen met kanker naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog altijd veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. Jos Haag draagt hier al jaren een steentje aan bij.

In plaats van eindejaarsattenties voor onze relaties schenken we een donatie aan Kika. We hopen deze fantastische traditie nog jaren te kunnen voortzetten.

EERDER