Home > Let’s go green

Let’s go green

Let's go green

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Voor elk moment de juiste oplossingen te kunnen presenteren is waar wij binnen Tegelgroep Nederland constant naar streven. Dit gaat verder dan alleen het inkopen en verkopen van keramische tegels. Het gaat ook om de manier van omgang met je klanten, leveranciers, fabrikanten en het hebben van respect voor materiële en immateriële zaken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij Tegelgroep Nederland ingebed in de cultuur. Goed omgaan met de omgeving, het milieu en onze medewerkers. Dit zien wij als onze plicht, maar ook als fatsoenlijk gedrag. Daarnaast zien we het als een kans. Een kans om vooruit te lopen. Ingericht te zijn op zowel toekomstige veranderingen als op nieuwe wensen vanuit de maatschappij. Hoewel wij een groot deel van onze producten en diensten leveren en aanreiken op de Nederlandse markt doen wij zaken over de hele wereld.

Hierbij blijven te allen tijde onze normen en waarden, gebaseerd op de “principles of Conduct and Action” de basis van ons zaken doen. Deze principes staan voor professionele betrokkenheid, respect voor de medemens, integriteit, loyaliteit, solidariteit, respect voor wet- en regelgeving, respect voor het milieu, respect voor een gezonde en veilige werkomgeving en respect voor de rechten van medewerkers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt altijd meer mogelijkheden en kansen dan waar in eerste instantie aan wordt gedacht!

Tegelgroep Nederland kan niet de wereld veranderen, maar kan en zal wel haar bijdrage leveren aan het verbeteren van onze wereld op een aantal aspecten. Let’s go green!